BACKTESTING LÀ GÌ? CÓ NÊN SỬ DỤNG KHÔNG?

Phát
Tạm dừng
Nghe tiếp

Backtesting là một chương trình cho phép các nhà giao dịch kiểm tra các chiến lược giao dịch tiềm năng bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Điều này tái tạo hành vi giao dịch và phản ứng đối với các chiến lược giao dịch ngoại hối. Vậy backtesting là gì?

Backtesting là gì?

Backtesting là một chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu trong quá khứ để xem chiến lược sẽ hoạt động như thế nào.

Ứng dụng phản hồi được định nghĩa là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được áp dụng cho một tập hợp dữ liệu lịch sử và phân tích. Sau đó về lợi nhuận do chiến lược ngoại hối tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể.

Có hai loại phản hồi trong thị trường ngoại hối:

  • Backtesting tự động
  • Backtesting thủ công

Backtesting hoạt động như thế nào?

Tùy thuộc vào loại backtest mà một nhà giao dịch chọn trong giao dịch ngoại hối, bạn có thể nhận được nhiều loại chỉ báo, bao gồm:

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn chủ sở hữu đã đầu tư. Xem thêm về cách tính roe

Tổng lãi và lỗ (P / L): Tổng lãi và lỗ do chiến lược tạo ra, được biểu thị bằng phần trăm vốn chủ sở hữu đầu tư.

Tỷ lệ tổng lợi nhuận / thua lỗ: Tỷ lệ giữa số lượng giao dịch dẫn đến lợi nhuận so với số lượng giao dịch bị thua lỗ.

ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận của nhà giao dịch (theo lịch Gregory) trong năm.

Biến động: Trong điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi tức của bạn so với rủi ro liên quan đến chiến lược của bạn.

Có nên sử dụng backtesting không?

Để biết liệu bạn có nên tự sử dụng phần mềm sao lưu hay không, bạn phải hiểu những lợi ích sau của phần mềm:

Đầu tiên, phần mềm backtesting sẽ cho phép các nhà giao dịch hiểu chính xác chiến lược mà bạn chọn. Cụ thể, nó sẽ giúp các nhà giao dịch xác định liệu các chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng sẽ dẫn đến lãi hay lỗ. Xem thêm chiến lược giao dịch ngoại hối

Thứ hai, sử dụng các bài tập phản hồi có thể giúp một nhà giao dịch hiểu được cơ hội giao dịch của mình đang ở đâu trên thị trường bằng cách xem xét dữ liệu trong quá khứ. Đồng thời, nó có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình. Xem thêm phân tích kỹ thuật

Thứ ba, backtesting có thể giúp các nhà giao dịch cảm thấy tự tin hơn vì các chiến lược của họ đã được xác thực.

Cuối cùng, việc sử dụng backtesting và nhận được những lợi ích nêu trên sẽ giúp nhà giao dịch rất thành công trên thị trường Forex.

Kết luận

Hy vọng các nhà giao dịch đã hiểu khái niệm backtesting là gì và hiểu một phần lợi ích của phần mềm đối với quá trình giao dịch của họ. Vì vậy, quyết định giao dịch hay không giao dịch bằng cách sử dụng backtesting bây giờ là tùy thuộc vào bạn.